Wpływ telewizji na rozwój mowy u dziecka

Na rozwój dziecka od samego początku wpływa wiele różnych czynników. Pierwsze wpływy mają osoby i rzeczy z najbliższego otoczenia dziecka. Są to rodzice, rodzeństwo, osoby bliskie jak babcia, dziadek, czy opiekunowie. Zwierzęta, z którymi ma do czynienia dziecko a również przedmioty. Jednym z ciekawszych przedmiotów jest dla dziecka telewizor. Wzbudza jego zaciekawienie i jest czymś trudnym do zrozumienia. Telewizja to obraz i dźwięk. Ciągle zmieniające się obrazy w szybkim dla dziecka tempie. Dużo kolorów i emocji, których dziecko nie jest w stanie jeszcze rozróżnić i zrozumieć. Jak telewizja wpływa na rozwój dziecka? Jak wpływa na rozwój jego mowy? Są różne teorie na ten temat. Jedne mówią, że telewizja opóźnia i utrudnia rozwój mowy dziecka. Utrudniają komunikację dziecka ze światem. Zaburza jego zdolność koncentracji i samodzielnego myślenia. Jest grupa przeciwników telewizji dla dzieci. Są takie osoby, które wręcz nie dopuszczają dzieci do oglądania telewizji. Są również teorie, że telewizja nie jest wcale złem dal dziecka. Zwolennicy lub osoby, które nie są za tym aby kategorycznie zabraniać dziecku telewizji uważają, że telewizja może i nie jest najlepszym rozwiązaniem dla dziecka lecz nie jest też złem. Dziecko poznaje wiele słów i uczy się wielu rzeczy z telewizora. Ważne jest aby wypośrodkować obecność telewizora w życiu młodego człowieka. Jeśli nie jest w nadmiarze i jest kontrola nad tym co ogląda dziecko nie jest to niczym złym. Zawsze zdania będą podzielone i trudno zdecydowanie i jednoznacznie powiedzieć po czyjej stronie jest raca.